Hướng dẫn tắt chức năng update vĩnh viễn trên windows 7/8/10

1-4.jpg

Khi chúng ta vừa cài Windows  thì mặc định chế độ Update win tự động được kích hoạt, chế độ này làm cho máy tính chúng ta tự động cài các bản vá và các phần mềm bổ sung không cần thiết đối với đa số người dùng phổ thông khiến cho máy tính chậm đi […]

Read more

Top