Logo thông tin Facebook trên google bị thay đổi

2222.png

Hôm nay khi gõ từ khóa facebook trên trang tìm kiếm google thì chúng ta sẽ thấy phần bên phải giới thiệu sẽ có hình logo của facebook thay vào đó là hình của một người phụ nữ

 

Khi bấm vào đường dẫn của hình sẽ hiện ra người phụ nữ có để watermark là Dearnatura162

Truy cập trang sẽ dẫn đến trang Google+ có lẽ đây là trang cá nhân của một người nào đó thay đổi hình trên trang giới thiệu Facebook của Google

Hy vọng Google sẽ sớm chỉnh sửa thông tin này trên phần giới thiệu Facebook của Google

180s

Top