Tuyển dụng

Chống dịch Corona tại 180s

Cùng chống dịch VirusCorona tại 180s Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19,180s đã có những biện pháp nhằm đảm bảo sức khỏe cho khách hàng và nhân viên như sau: Đối với khách hàng: Khách hàng cần thực hiện sát khuẩn trước, bịt khẩu trang khi đến tham quan, sửa chữa điện…

Xem thêm